top of page

Barrus Consulting 

Konsulentene tilknyttet BarrusX driver i dag rådgivning innen flere felter både for privat og offentlige selskaper og organisasjoner. Merk også at våre konsulenter har omfattende erfaring fra ledende stillinger i næringslivet og vil bidra med sine kunnskaper for å bistå dere.

Markedsføring og Salg

Vi har sterk kompetanse på Markedsføring, herunder markedsstrategier og merkevarebygging. Dette omfatter alt fra produkter til destinasjoner.

En god markedsstrategi er en viktig faktor for å lykkes i markedet, men selve salgsprosessen er minst like viktig. Etablering av et godt salgskorps, sørge for at de har fokus på de rette tingene og en god porsjon energi er avgjørende for å lykkes.

Lobbyisme - påvirkning av beslutningsprosesser

Dette er en sjelden kompetanse på markedet men kan ha en avgjørende  betydning for utfallet av din sak. Enten dette gjelder rikspolitiske problemstillinger eller å oppnå godkjenning for et mindre prosjekt - metodikken er den samme mens virkemidlene varierer.

Vår konsulent på området har skrevet lærebok på feltet, undervist i Influencing  (påvirkning) på Masternivå for Høyskolen Kristiania og støttet svært viktige prosesser med nasjonal interesse.

Forretningsstrategier

Markedet vi opererer i er kontinuerlig i endring, og vi må tilpasse oss nye situasjoner for å lykkes. Barrus X kan både lede og coache prosesser hvor organisasjoner vurderer miljøet og markedet de opererer i og tilpasser seg nye forutsetninger. Krever dette endringsprosesser vil vi bistå også med dett.

bottom of page